Regler

 

Sejladsregler

Der sejles max/kun 1 dobbelt eliminering per stævne. Vindersiden gennemføres først. Når en dobbelt eliminering er gennemført, kan en ny ikke startes før næste Rangliste stævne. Der er 32 pladser til et Rangliste stævne de 16 bedste på Ranglisten er sikret plads – udfra sæsonens rangliste. Første stævne udarbejdes ud fra sidste års samlede resultat. Er der mere end 32 sejlere tilmeldt, sejles der trials om de sidste 16 pladser.

Kun dansk bosiddende/statsborgere kan deltage i ranglisten. Der sejles/bedømmes efter gældende regelsæt som offentliggøres på www.kitetour.dk, og disciplinen er “Freestyle”.

Kun sejlere som før har deltaget i A-klassen må bedømme A-heats. Der skal minimum være samme antal dommere og en overdommer som antal sejlere i et heat, for at sikre at alle tricks bliver set.

Regler for sejlere

 • Alle sejlere skal stille med en ansvars forsikring (En del af de fleste familier forsikringer).
 • Sejlerne skal efterkomme alle henstillingerne fra Overdommeren.
 • Kitetour.dk ejer rettigheden til at reklamere på sejlernes overkrop, via lycra eller T-shirts, og kan forlange sejlerne har reklamer på brædder og kite.

PKRA/Kitetour.dk regler

 1. Alle sejlere skal have foretaget persontligt checkin inden skippermøde på førstedagen for at kunne deltage.
 2. Sikkerhed og fair play er de vigtigste aspekter af konkurrencen. Ikke sikre sejlere vil blive diskvalificeret.
 3. Læ sejler har retten til vejen, Derfor skal en luv sejler ikke hoppe når en læ sejler er i nærheden.
 4. Ved krydsende sejlere, skal luv sejler holde sin kite højt, mens læ sejler holder sin kite lavt.
 5. Når sejlere på modsat halse mødes, har styrbord retten til vejen.
 6. Styrbord skal passere upwind og holde sin kite højt.
 7. Sejlere som udfører transitions, skal tage sig i agt for andre sejlere før manøvren igangsættes. Hvis der sker kollision eller liner krydses, vil den sejler som udfører hop eller transition automatisk blive diskvalificeret for heatet.
 8. Mister man sin kite i et heat, og den er til fare for omgivelserne, er man diskvalificeret. Udløser man sin kite, pga en anden sejler flyver sin kite ind i ens liner, bliver man IKKE diskvalificeret Hvis den forurettede sejler ikke sejler i heat mod den sejler som foruretter ham, vil heatet blive omstartet.
 9. Sejlere må ikke ændre retning for at genere andre sejlere.
 10. Sejlere skal være fri fra konkurrence området når de ikke sejler heat.
 11. Sejlere må ikke lande sine hop på land, og skal holde sig ude af evt. neutrale zoner. Sker dette KAN sejleren blive diskvalificeret af overdommeren.
 12. Det er den enkelte sejlers ansvar at checke sit heat nr. Dette vil blive opslået mindst en halv time før første start.
 13. Er der stævne/sponsor lycra er det en pligt at have denne på under al ophold på vandet. Er der heat lycra vil kun sejlere iført lycra blive bedømt. Lycra skal returneres straks efter endt heat.
 14. Overdommeren har suveræn bestemmelse for under hvilke forhold der sejles i. Der er en minimums vindgrænse på 14 knob, i gennemsnit i alle heats.
 15. Bliver et heat aflyst/udskudt, kan overdommeren sætte heatet igang igen, så snart alle sejlerer har fået besked af overdommer/beachmarshal, og der er gået 1 min fra sidste sejler har fået muntlig besked.
 16. Freestyle bedømmelses kriterierne er OVERALL IMPRESSION, hvor der tages hensyn til teknisk sværhedsgrad, højde, power og smoothness.
 17. Dommere vil tage notater af de udførte tricks, men vil ikke give point til de udførte trick.
 18. Trials vil blive afholdt som en single eliminering, hvor de 2 bedste af hvert heat går videre. Sejlere som ikke går videre i trial kan stadig deltage i andre discipliner i stævnet. (Best trick-hangtime-Slalom, osv.) Der skal være en double eliminering i Freestyle for stævnet.
 19. Er der mere end 32 sejlere tilmeldt i A-klassen, vil der blive sejlet trials. De 16 højeste rangerede er sikret plads.
 20. Den første runde i en evt trial vil have 4 sejlere mod hinanden, hvoraf de 2 bedste går videre. Ellers er det 1 mod 1, men typisk 4 på vandet ad gangen.
 21. Der vil max. være 5 stævner i ranglisten pr. år. Der sejles kun én double eliminering pr. stævne. Kan dette ikke gennemføres vil single eliminering gælde som resultat. Ved 5 gældende elimineringer opnås 2 fratrækkere. Ved 4 gældende elimineringer opnås 1 fratrækker. Ved under 4 gældende elimineringer tæller alle sammen til ranglisten. Gennemføres ingen elimineringer gennem året, vil evt. fun events blive tællende.
 22. Under single elimineringen, vil resultatet først blive gældende, når vi når semifinalen og højst 8 sejlere er tilbage.
 23. Hvis en double eliminering påstartes vil alle gennemførte heat blive indkalkuleret til det samlet resultat. Dog kan man ikke opnå færre point, end man havde opnået i single elimineringen.
 24. I tilfælde af pointlighed er sidst afviklede stævne højst gældende.
 25. Alle sejlere modtager 400 point for at tjekke ind til stævnet. Hvis der et år ikke bliver sejlet, og alle står lige, vil der ikke blive kåret en Danmarksmester.

Flagprocedure Kitetour

 • Rødt flag oppe, heatet er færdigt
 • Mørkegrønt flag oppe heatet er i gang
 • Lysegrønt flag oppe 1 min til start
 • Hvidt/rødt flag heat udsat/afblæst
 • Der bruges horn til at samle sejlerne ved elimineringstavlen. Det er sejlernes ansvar, at stille ved elimeneringstavlen, ved 3 efterfølgende horn afgivelser
 • Vi vil løbende arbejde for at gøre det så nemt og rimeligt som muligt for deltagerne – har du forslag til forbedringer så skriv til os

You must be logged in to post a comment.